Bài kệ uống trà làm trong khi ngồi khuya với Phan Nhạ – Cao Bá Quát
(Bản dịch của Tường Vũ Anh Thi)
Người ta không kể bề ngoài
Bề ngoài diêm dúa sơ sài bên trong
Tựa như trà ướp hoa đong
Vị trà đã mất hương lòng mất theo
Sáng ngày nước giếng trong veo
Bỏ than thật nhỏ lửa reo giữa lò
Nước sôi không khói không tro
Hai bàn tay sạch thơm tho khề khà
Uống trà cốt ở vị trà
Nhiều hoa lắm lá hương trà sao thanh
Đừng vì của hiếm hư danh
Mà đem cái mũi tranh giành thực hư
Áo quần không tạo phong tư
Rườm rà cách điệu làm ngưng cung đàn
Hãy nghe câu kệ lời vàng
Đang là đang có, có là đang đang.
Gặp nhau một thoáng cuộc đời
Xin đừng oán trách, nặng lời khổ đau!
Mai kia dầu tóc bạc màu
Cũng còn một chút trước sau cõi này.
Nguyên văn chữ Hánhttps://bit.ly/33hFfoW

味茗小偈同潘生夜坐 •

選友莫取氣,

取氣迷其仁。

味茗莫托花,

托花離其真。

曉井汲清泉,

細炭理新火。

無煙與塵氣,

靧手一笑可。

茹香貴清真,

不用外鑠我。

無以一握慳,

放爾鼻觀假。

炫服非壯顏,

繁音變大雅。

試留一轉語,

自在証現果。

 

Vị minh tiểu kệ đồng Phan sinh dạ toạ

Tuyển hữu mạc thủ khí,

Thủ khí mê kỳ nhân.

Vị minh mạc thác hoa,

Thác hoa ly kỳ chân.

Hiểu tỉnh cấp thanh tuyền,

Tế thán lý tân hoả.

Vô yên dữ trần khí,

Hối thủ nhất tiếu khả.

Nhự hương quý thanh chân,

Bất dụng ngoại thước ngã.

Vô dĩ nhất ác khan,

Phóng nhĩ tỵ quan giả.

Huyễn phục phi tráng nhan,

Phồn âm biến đại nhã.

Thí lưu nhất chuyển ngữ,

Tự tại chứng hiện quả.

Bài thơ này Cao Bá Quát làm nhân một dịp uống trà với Phan Nhạ, người cùng ông chấm thi ở trường thi Thừa Thiên. Trong lần chấm thi này, ông lấy muội đèn sửa bài của một số thí sinh. Công việc bại lộ, ông bị truy tố tội tử hình, sau đổi thành trảm giam hậu.