Chén tống, có giả thuyết cho rằng, được gọi chệch từ “chén tướng”, tức là cái chén to trong bộ chén uống trà, các chén còn lại để uống trà gọi là chén quân, nhỏ hơn.

Khi các cụ chưa hoặc không dùng chén tống, thì rót trà theo hai kiểu là “Quan Công đi tuần” – các chén xếp thành vòng tròn rót trà theo vòng tròn cho đến khi trà vừa chén hay hết trà trong ấm, hoặc “Hàn Tín điểm binh” – các chén xếp thẳng hàng, rót đi rót lại cho đến khi trà vừa các chén hay hết nước trà trong ấm. Mục đích là để trà trong các chén đồng đều, đậm nhạt, nóng lạnh giống nhau.
Chén tống, theo mình, ban đầu cũng là để thực hiện nhiệm vụ đó. Cho nên đơn giản nó là chiếc chén to hơn các chén khác để rót nước trà ra khỏi ấm rồi chia vào các chén quân.

Sau này nó được làm với nhiều hình dạng, vật liệu khác nhau để tiện dụng hơn, thẩm mỹ hơn…

Qua thực tế sử dụng thì mình thích dùng chén tống thủy tinh nhất vì mấy công dụng sau:

1.Điều chỉnh, cụ thể làm giảm nhiệt độ và lượng nước phù hợp với loại trà và lượng trà khi pha.
2.Chứa nước trà sau khi pha để tránh nồng trà do ngâm lâu và chia vào các chén quân cho đồng đều
3.Quan sát được màu nước trà

Bình thường các cụ uống trà dân dã thì thường là trà mạn rất đặc, vị đậm nhạt giữa các chén không đáng kể…thì không cần chén tống. Thế nên có thể chẳng bao giờ chúng ta thấy cái chén tống và biết cái chén tống cũng như công dụng của nó.

Chỉ khi vị giác của bạn tinh tế hơn, bạn có nhiều loại trà để thưởng thức, có đam mê khám phá hương vị trà, thử các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng một chén trà, thì chắc chắn bạn không thể không dùng chén tống.