Sau khi trở về từ Nhật Bản, chúng tôi đang tiếp tục triển khai các công việc để tiếp cận với thị trường trà khó tính bậc nhất Thế giới này.

Và dưới đây là kết quả kiểm tra 200 thành phần dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho 5 sản phẩm Bạch Vân, Hồng Vân, Thiên Vân, Sơn Vân và Mỹ Vân theo tiêu chuẩn của Nhật.

Như các bạn thấy, không tìm thấy bất kỳ loại dư lượng nào trong 200 chất đã kiểm tra.

Dù chưa đặt nhiều kỳ vọng, nhưng đây là một điểm quan trọng không thể thiếu để chúng tôi có thể hoàn toàn tự tin về chất lượng trà đặc sản của Việt Nam khi giới thiệu với các bạn trà trên Thế giới!