Lót chén (ấm) mây tre đan thủ công

95,000 

Lót chén mây tre đan thủ công

Chất liệu: Song + Guột, sợi song mây được dùng làm cốt phía trong còn sợi guột được dùng để đan bao ngoài.

Kích thước: 9.8 cm – có thể thích hợp dùng để lót cho các loại ấm tử sa, ấm độc ẩm, chén…

Kỹ thuật: Đan kỹ, toàn thủ công. Loại kỹ đặc biệt này khác biệt nhiều so với loại phổ thông có trên thị trường ở mức độ kỹ càng của nguyên liệu và mức độ đan. Thông thường nguyên liệu phải được chuốt bằng tay để đạt độ nhỏ và đồng đều. Các mắt đan mau ít hở cốt phía trong.