• Sứ mệnh: ĐƯA TRÀ VIỆT CÓ THƯƠNG HIỆU RA THẾ GIỚI

Góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa trà Việt thông qua ba việc:
– Tối đa hóa giá trị gia tăng cho các sản phẩm trà Việt
– Bảo tồn và phát triển các vùng trà bản địa thuần chủng, trà tự nhiên trên toàn lãnh thổ Việt Nam
– Phổ biến rộng rãi kiến thức về trà và các giá trị CHÂN – THIỆN – MỸ trong văn hóa thưởng trà

• Tầm nhìn: Trở thành một trong những thương hiệu trà Việt được tin yêu nhất bởi khách hàng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

• Giá trị cốt lõi: LÒNG TIN & TÌNH YÊU

– Lòng tin: Lòng tin được dung dưỡng bởi sự tận tâm trong từng sản phẩm, dịch vụ với khách hàng, thái độ với đồng nghiệp
– Tình yêu: bản thân, đồng loại, thiên nhiên.

• Triết lý kinh doanh: THUẬN TỰ NHIÊN

Kinh doanh dựa trên sự cân bằng lợi ích giữa cá nhân và xã hội, giữa con người và tự nhiên