Ấm sứ Cảnh Đức vẽ vàng họa tiết Thủy Ba

500,000 

Ấm Sứ Cảnh Đức Vẽ Vàng Hoạ Tiết Thuỷ Ba
– Dung tích 140ml
Trong tiếng Hán Việt, thủy nghĩa là nước, ba là sóng, thủy ba tức là sóng nước. Ở một cách hiểu khác thuỷ ba không chỉ là sóng nước mà còn mang ý nghĩa là khởi nguồn của sự sống, là khởi nguồn của mọi nguồn năng lượng nó phản ánh sự luân chuyển không ngừng của sự sống.
Từ quan niệm của “nước” hình thành lên biểu tượng các con sóng và cao hơn ở dạng hoa văn thủy ba. Các họa tiết thủy ba luôn ở dưới của công trình để nâng đỡ tác phẩm mà nó có nhiệm vụ tô điểm.
Danh mục:

Mô tả