Gác nắp ấm trà

95,000 

Gác nắp ấm trà, được đan thủ công bởi đôi bàn tay của những nghệ nhân làng nghề mây tre đan Việt Nam

Mô tả