Khải sứ Bạch Định cao cấp

500,000 

Danh mục: ,

Mô tả

Khải Sứ Bạch Định Cao Cấp 140ml
💰 5OO.K
🔱 Những đồ sứ của Cảnh Đức trấn được mệnh danh là ”Ngọc Bội” bởi các tính chất như : ”Trắng như ngọc, Sáng như gương, Mỏng manh như giấy, Vang như khánh“. Do chất lượng đỉnh cao như vậy nên các triều đại phong kiến trung hoa như : Đường, Tống, Minh, Nguyên, Thanh đều chọn Cảnh Đức trấn làm nơi sản xuất đồ sứ cho hoàng cung. Ngay cả các bậc vua chúa Việt Nam cũng có chọn Cảnh Đức trấn làm nơi sản xuất đồ sứ ký kiểu dùng trong hoàng cung. Chính vì vậy dù đồ mới hay cũ sứ Cảnh Đức luôn có giá trị lớn về mặt sử dụng và sưu tầm.